home / Uygulamalar / Tıp / Akuuttihoito-opas

Akuuttihoito-opas

06tTkQg_FIVevMruSvvCgZ94VhwFgJWSIvZRxr4Fy2Dn-3p0P6bWJ4iVasNsjs433rks180-rw.png
  • Updated
  • Version -
  • Requirements Android -
  • Developer
  • Genre Tıp
  • Google Play
Rate this post
  • Votes: 33
  • Comments: 0
Popularity 9.26% 9.26%

Screenshots

Rate this post


Akuuttihoito-oppaan käytännönläheiset, suomalaisten asiantuntijoiden laatimat ja uusimpien hoitosuositusten mukaiset ohjeet palvelevat kaikkia päivystystyötä tekeviä. Opas auttaa määrittämään toimenpiteiden ja tutkimusten kiireellisyyttä ja ohjaa hyvien hoitokäytäntöjen mukaiseen toimintaan päivystystilanteessa. Yli 40 vuoden ajan käytössä ollut opas toimii monissa hoitoyksiköissä päivystystyön perusohjeistuksena. Toimittajat: Markku Mäkijärvi, Veli-Pekka Harjola, Hannu Päivä, Juha Valli ja Eija Vaula.

Akuuttihoidon lääkkeet sisältää tiedot 188 sairaalakäytössä olevasta lääkkeestä. Ajantasaiset ohjeet auttavat toimimaan tarkoituksenmukaisesti, järjestelmällisesti ja oikein. Pääpaino on suonensisäisesti annettavissa valmisteissa. Sisällön rajaukset ja painotukset perustuvat tekijöiden pitkäaikaiseen työkokemukseen. Toimittajat: Ilkka Parviainen, Stepani Bendel, Juha Grönlund, Maija Kaukonen, Irma Koivula.

Myrkytysten hoito auttaa tunnistamaan myrkytykset nopeasti ja antaa ohjeet tarvittavasta hoidosta ja seurannasta. Hoitoperiaatteisiin liittyen tarkastellaan imeytymisen estämistä, eliminaation nopeuttamista sekä lääkehoitoa. Toimittajat: Leena Soininen, Sari Karlsson, Ilkka Parviainen, Juha Valli.

06tTkQg_FIVevMruSvvCgZ94VhwFgJWSIvZRxr4Fy2Dn-3p0P6bWJ4iVasNsjs433rks180-rw.png
Download Akuuttihoito-opas 
Originals APK

Take a comment