home / Uygulamalar / Tıp / Ratownictwo medyczne algorytmy

Ratownictwo medyczne algorytmy

mr9UKjRKkAKTFroP-JsCu4APJd7CD_7Ez7zkqeXNYGAlnCL7WgL7jKjqGx6CIT_3fJQs180-rw.png
  • Updated
  • Version -
  • Requirements Android -
  • Developer
  • Genre Tıp
  • Google Play
Rate this post
  • Votes: 37
  • Comments: 0
Popularity 8.42% 8.42%

Screenshots

Rate this post


Teraz nowy interfejs! Zaktualizowano również protokoły tak, by uwzględniały leki z rozporządzenia Ministra Zdrowia.
Aplikacja zawiera schematy postępowania dla zespołów podstawowych ratownictwa medycznego w Polsce. Oparte są one o wytyczne ERC 2015, wytycznych Brain Trauma Foundation (uraz czaszkowo-mózgowy), National Center for Injury Prevention and Control (kryteria Centrum Urazowego) i in. i będą stale aktualizowane. Zawiera skale typu Glasgow, Apgar, ciężkości krupu Westley'a itp.
Program składa się z następujących działów:
1. Narzędzia
2. ALS
3. PALS
4. Ciąża
5. Urazy
6. Zatrucia
7. Farmakologia
8. Leki u dzieci
9. Przypadki
10. Wskazówki
11. Patenty ratownicze

mr9UKjRKkAKTFroP-JsCu4APJd7CD_7Ez7zkqeXNYGAlnCL7WgL7jKjqGx6CIT_3fJQs180-rw.png
Download Ratownictwo medyczne algorytmy 
Originals APK

Take a comment